เทคโนโลยีในระบบบริการ

GeneXpert® System

GeneXpert® System

On-site molecular diagnostics empowers Physician Office Laboratories (POLs) to more effectively support clinicians with value added services that will better guide clinical care, increase patient satisfaction, and improve efficiencies.

ดูเพิ่มเติม...

ทดสอบเทคโนโลยี A10003

คุณแม่ที่ควรรับตรวจ NFITY

ในช่วงของการตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์ เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ของทารกเบื้องต้น

ดูเพิ่มเติม...

cobasⓇ LiatⓇ PCR System

cobasⓇ LiatⓇ PCR System

For more information about specific programs, promotions, and reagent/analyzer volume guidelines, please consult your Roche representative.

ดูเพิ่มเติม...

สินค้า

HIV-1 viral load
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)

ราคา

2,160 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

HPV DNA Testing
(ภาควิชาพยาวิทยา)

ราคา

1,920 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Prader-Willi/Angelman syndrome
(ภาควิชาชีวเคมี)

ราคา

3,000 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Achondropplasia
(ภาควิชาชีวเคมี)

ราคา

3,600 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

BICARBONATE
(หน่วยเคมีคลีนิก)

ราคา

48 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Angiostrongyliasis antibody
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)

ราคา

1,092 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

Gnathostomiasis antibody
(ภาควิชาปรสิตวิทยา)

ราคา

1,200 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

X-STR
(ภาควิชานิติเวชศาสตร์)

ราคา

4,800 บาท

ต่อ 1 ครั้ง

กรุณาเข้าสู่ระบบ
×
ลืมรหัสผ่าน
×